top of page

חיפוש אחר האמת ורוחניות

מה הקשר בין רוחניות לחיפוש אחר האמת?

רוחניות היא העיסוק בהבנת החיים בעולם הזה ובתכליתם.

אך האם ניתן לצפות להבין או לדעת את המטרה לשמה אנחנו פה בעודנו חיים כאן?

אנו חיים בעולם הזה. העיסוק בסיבות לכך ובאשר קיים, אולי, מעבר לחיים ולעולם כרוך בהונאה עצמית ומונע בעיקר מהפחד לחיות.

 

עד כמה רוחניות מסייעת בהסתרת האמת?

לא ניתן ללמוד את אשר נחשוב כי ידוע לנו.

רוחניות היא הניסיון לתפוס, לתאר וליישם את האמיתות הגבוהות ביותר של קיומנו, והיא עוסקת בהסטת המבט ותשומת הלב אל החוץ. מאמץ ההימנעות מהפניה פנימה, אל הרגש ואל הגוף, משמעותו פניה והסתמכות על החלק הרציונלי שלנו, שכלנו.

 

כיצד יכולים לבקש אמת אלו שלא מכירים את עצמם?

את האמת שקיימת בכל מקום ודבר אפשר להתחיל לחפש בתוכנו פנימה.

כדי לחפש את האמת עלינו קודם כל להסכים לפגוש את עצמנו. בעזרת הגוף אנחנו לומדים לפגוש את מה שיש, את השכל, את הרגש, את המציאות, את ההיות ואת העשייה בחיים.

הדרך אל האמת היא שקטה. אין בה דחיפות או צורך למהר כי עצם ההליכה בה היא העניין.

הצעידה בדרך לאמת נעשית תמיד ביחד.

זו דרך של מעשים ושל חוויות ולא של מילים.

               氣  >> ידיעה והבנה

bottom of page