top of page

בחירה

 

המושג בחירה מרכזי בעיסוק האדם בדעת, בחוקים ובנורמות ההתנהגות. אנחנו נוהגים כאילו אנו חיים בעולם בו ישנן אפשרויות בחירה, בו אדם יכול למשל להימצא אשם בפשע. זה אפשרי אך ורק אם הייתה לו אפשרות לבחור אחרת. אך האם קיימת בחירה אמתית? זו אחת השאלות העתיקות בהיסטוריית הדעת האנושית. התרבות האנושית כולה ניתנת לבחינה כהצעת תשובה לשאלה זו, ותשובה זו נמצאת בבסיס תרבותנו ותודעתנו.

 

ברוב מישורי חיינו אין כלל בחירה. אנחנו לא בחרנו להיוולד או את הורינו. אנחנו לא בוחרים לנשום או שלבנו יפעם או אם להידבק או להילחם במחלה המאיימת להתפרץ בגופנו. אנחנו לא בוחרים להימשך על ידי כדור הארץ או על ידי דברים שמושכים אותנו. אנחנו בכלל לא בוחרים איך אנחנו מרגישים או ברגשות שעולים בנו. אנחנו לא בוחרים להדחיק ולהתנגד לכאבים ולרגשות ואנחנו אפילו לא בוחרים להתחיל את תהליך הריפוי. כל הדברים הללו מתרחשים מעצמם ואין לנו כל בחירה בקשר אליהם.

 

אין לנו בחירה. זו אמירה קשה. לא במקרה עולה בנו התנגדות לנוכח אמירה זו, ויתכן ונעדיף לחשוב או להאמין שיש לנו המון בחירה. האמת היא שלא ניתן להתקיים כפרט בחברה האנושית ללא הסכמה שבמעשה בלגיטימיות של הגבלות וחוקים ונורמות ואמות מידה מוסריות. אלה אפשריים רק בהינתן קיומה של בחירה חופשית. מי שחושב שאמת היא משהו שכולם מסכימים לגביו לא מבין את כוונתי. אדם יכול לומר מונחת הייתה לפני בחירה והנה בחרתי בזאת על פני אחרת, וזו יכולה להיות חווייתו. אך בחירתו נשענת על העדפות, משיכות ודחיות בהן הוא אינו שולט ובמקרים רבים אף אינו מכיר אותן או מודע להן, וודאי שלא בחר בהן.

 

אבל אנחנו כן יכולים לבחור. אנחנו יכולים לבחור להיות פה בכל זה, לקבל את מה שיש. זו תמיד בחירה מאתגרת במובן העמוק ביותר, ותוצאותיה בגדר נס, לא פחות. זו בחירה שצריך כל הזמן לעשות מחדש, כי בכל פעם ברגע שבוחרים היא משתנה, ועכשיו לבחור זה משהו אחר לחלוטין. המצב אפילו עוד יותר מורכב מאחר והחלק הלומד בנו מרגיש שהוא תפס משהו, והנה הוא כבר לא יעיל. אנחנו בהחלט יכולים ללמוד לבחור להיות ולקבל. זהו מצב צבירה אופטימלי להיות בלמידה מתמדת, והוא כרוך בלקבל שלעולם לא נדע כיצד לעשות זאת.

 

כל בחירה באשר היא בחירה דורשת מאתנו בדיוק את כל כולנו כפי שאנו כעת. ואין לנו ברירה אחרת, גם בזה אנחנו לא בוחרים. ואם נסכים להיות ולקבל את הבחירה שלפנינו נזדקק הרבה פחות לעזרתם של כאבים פנימיים ושל שיקופים חיצוניים מכאיבים.

ידיעה והבנה <<    >> אשמה

bottom of page