top of page

תקשורת

 

כל מה שאנו רואים באחר נמצא בנו מכבר.

אנו לא יכולים לפגוש בעולם משהו שאינו שלנו מלכתחילה. כיצד זה יכול להיות?

האם להיות משהו ולהרגיש אותו הם אותו הדבר?

לדוגמה מהו הקשר בין להיות תלותי ולהרגיש תלות? בין להיות אשם ללהרגיש אשמה?

 

מי שהוא תלוי לא חש בתלות. ומי שמרגיש תלוי אינו בתלות, ככל שהוא מרגיש כך.

 

בדרך אל הכאב, כאשר אנו לומדים להיסגר כדי להגן על עצמנו, אנו מרגישים רגשות שאין אנו יכולים להתמודד אתם. אין לנו יכולת להשפיע על המציאות, על כן אנו משפיעים על עצמנו ודוחקים אותם מתודעתנו. הקצה של התהליך הזה הוא הפנמה מוחלטת עד כדי חוסר קשר ומודעות לרגש הנדון, אשר מתבטאים בפגישות חוזרות ונשנות עם התגלמותו במציאות חיינו. כך מי שסובל מאשמה יותר מכל בחייו הוא מי שמרגיש פחות אשם. אדם כזה עשוי להאשים הרבה או לעסוק בהתחמקות מאשמה אך הוא אינו רואה את המציאות כלל אלא רק את השתקפותו.

 

בדרך אל האמת, כאשר אנו פונים אל עצמנו ומתחילים ללמוד לקבל, אנו מרגישים רגשות קשים. ככל שנסכים להרגיש אותם כך אנו מאפשרים לעצמנו ללמוד ולהיווכח כי הם אינם נמצאים עוד במציאות חיינו. כך מי שמסכים לכאוב ולהרגיש אשם יחיה חיים נטולי אשמה. הקצה של התהליך הזה הוא היכולת לראות את האחר דרך ותוך ראיית עצמנו. ההסכמה לפגוש את עצמנו היא הדרך היחידה לגעת במציאות.

אשמה <<    >> שלווה ותבונה

bottom of page